fbpx
0 Producten
Pagina selecteren

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

I. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK van let-out.se
II. DEFINITIES
III. GELEVERDE DIENSTEN
IV. REGISTRATIE EN IDENTIFICATIE
V. BESTELLEN
VI. HOE EEN BESTELLING TE MAKEN
VII. GESCHENKEN BIJ AANKOOP
VIII. BESTEL PRIJS
IX. PROBLEMEN BIJ HET MAKEN VAN EEN BESTELLING
X. BETAALMETHODEN
XI. WEIGERING VAN BESTELLING EN RETOURZENDING VAN GOEDEREN
XII. GARANTIES EN ADVERTENTIE
XIII. INTELLECTUEEL EIGENDOM
XIV. BEËINDIGING VAN HET CONTRACT
XV. LEVERING
XVI. ONGELDIGHEIDSCLAUSULE
XVII. AUTORITEITEN DIE DE ACTIVITEIT REGELGEVEN
XVIII. GESCHILLEN

 

I. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK van let-out.se

Deze Algemene voorwaarden regelen de relatie tussen Dilis AMC EOOD, hierna te noemen let-out.se, enerzijds, en de Gebruikers van websites en diensten die zich op de Site bevinden (hierna te noemen Gebruikers), anderzijds.
Dilis AMS EOOD is een bedrijf geregistreerd onder het handelsrecht van de Republiek Bulgarije met UIC 202167249, met maatschappelijke zetel en adres van het management: Sofia, 2A Tsar Asen Str., e-mailadres: info@let-out.se, telefoon : 0895 73 40 56.
Lees de gepubliceerde Algemene Voorwaarden volledig door voordat u gebruik maakt van de informatie en commerciële diensten die op de Site worden aangeboden (hierna de Diensten genoemd). Door de Site te visualiseren, stemt elke Gebruiker automatisch in met de hieronder beschreven voorwaarden.
Dit document bevat informatie over de activiteiten van let-out.se en de algemene voorwaarden voor het gebruik van de diensten van let-out.se, waarin de relatie tussen ons en elk van onze gebruikers wordt geregeld.
Bevestiging van de Algemene Voorwaarden is een noodzakelijke en verplichte voorwaarde voor het sluiten van de overeenkomst tussen de Gebruiker en let-out.se.
Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, gaat de Gebruiker akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van het contract dat tussen hem en let-out.se is gesloten. Dergelijke gegevens zijn namen, telefoon, adres en e-mail.

 

II. DEFINITIES

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden dienen de volgende termen als volgt te worden begrepen:
Website - https://let-out.se en al zijn subpagina's.
Consument – ​​is elke natuurlijke persoon die goederen verwerft of diensten gebruikt die niet bedoeld zijn voor commerciële of professionele activiteiten, en elke natuurlijke persoon die, als partij bij een overeenkomst op grond van deze wet, handelt buiten zijn commerciële of professionele activiteit.
Algemene voorwaarden – deze algemene voorwaarden, waaronder gebruiksvoorwaarden, privacybeleid, cookies, registratie- en leveringsregels, vrijwillige geschillenbeslechting, intrekkings- en uitwisselingsformulieren en alle andere wettelijk relevante informatie die beschikbaar is op de site.
Persoonlijke gegevens – alle informatie over een persoon die zijn of haar fysieke, psychologische, mentale, familiale, economische, culturele of sociale identiteit onthult.
Goederen - roerende materiële goederen, met uitzondering van de artikelen die zijn verkocht door middel van handhaving of andere maatregelen door wettelijk bevoegde instanties, evenals artikelen die zijn achtergelaten of in beslag genomen ten gunste van de staat, die door de staatsautoriteiten te koop zijn aangekondigd.
Koopovereenkomst - een overeenkomst waarbij de handelaar de eigendom van goederen aan de consument overdraagt ​​of zich ertoe verbindt de eigendom over te dragen, en de consument de prijs ervoor betaalt of zich ertoe verbindt te betalen, met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten tot doel hebben.
Alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure – een procedure voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen, die voldoet aan de vereisten van een bijzondere wet of een specifieke overeenkomst tussen de partijen bij een rechtsbetrekking, uitgevoerd door een instantie voor alternatieve beslechting van consumentengeschillen / arbitrage , bemiddelaar of anderen /.

 

III. GELEVERDE DIENSTEN

Artikel 1. Consumenten hebben de mogelijkheid om een ​​overeenkomst van verkoop en levering van goederen aangeboden door let-out.se aan te gaan.

 

IV. REGISTRATIE EN IDENTIFICATIE

Let-out.se identificeert de Gebruikers van de site door logbestanden op te slaan op de server van de Site en het IP-adres van de Gebruiker.
Let-out.se heeft het recht om informatie over Gebruikers te verzamelen en te gebruiken op basis en voor de doeleinden van het contract met de Gebruiker onder deze Algemene Voorwaarden. De informatie waarmee de persoon kan worden geïdentificeerd, kan namen, telefoon, adres, e-mail omvatten, evenals alle andere informatie die de persoon vrijwillig verstrekt bij registratie. Inclusief alle andere informatie die de Gebruiker invoert, gebruikt of verstrekt bij het gebruik van de Diensten die door let-out.se worden aangeboden.
Alleen personen ouder dan 18 jaar kunnen zich op de site registreren.

Let-out.se neemt de nodige zorg en is verantwoordelijk voor de bescherming van de informatie van de Gebruiker, die bekend werd bij registratie, behalve in geval van overmacht, toevallige gebeurtenis of kwaadwillige handelingen van derden.
In het registratieformulier dat de Gebruiker bij registratie heeft ingevuld, geeft let-out.se het verplichte of vrijwillige karakter van het verstrekken van gegevens aan en de gevolgen van weigering om deze te verstrekken.
Let-out.se mag persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken in de gevallen voorzien door de wet en in de omstandigheden voorzien door de wet of met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers.
De gebruiker kan zich registreren door het relevante elektronische registratieformulier in te vullen, beschikbaar in realtime (on-line) op internet op de site let-out.se, om akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.
Door op de virtuele knop te drukken met de tekst "Registratie" of een andere soortgelijke tekst, met de kracht van schriftelijke bevestiging van de Algemene Voorwaarden, maakt de Gebruiker een elektronische verklaring in de zin van de Wet elektronische documenten en elektronische handtekeningen, waarmee hij verklaart bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden. aanvaardt ze en verbindt zich ertoe ze na te leven.
Let-out.se kan in logbestanden op zijn server het IP-adres van de Gebruiker opslaan, evenals alle andere informatie die nodig is voor de identificatie en reproductie van zijn elektronische verklaring van aanvaarding van de Algemene Voorwaarden in geval van een juridisch geschil. De tekst van de Algemene Voorwaarden is beschikbaar op internet op de website let-out.se op een manier die opslag en reproductie mogelijk maakt.
Bij het invullen van de registratieaanvraag is de Gebruiker verplicht om volledige en nauwkeurige gegevens te verstrekken over identiteit (voor individuen), juridische status (voor rechtspersonen) en andere gegevens die vereist zijn door het elektronische formulier van let-out.se, evenals binnen 7 (zeven) dagen na hun wijziging worden bijgewerkt. De gebruiker stemt ermee in de vereiste persoonlijke gegevens te verstrekken, ervoor te zorgen dat de gegevens die tijdens het registratieproces worden verstrekt correct, volledig en nauwkeurig zijn en zal deze tijdig wijzigen als deze laatste wijzigen. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens heeft let-out.se het recht om de levering van diensten en het handhaven van de registratie van de Gebruiker onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten.
Na registratie ontvangt de Gebruiker een unieke gebruikersnaam, dit kan het e-mailadres zijn dat door de Gebruiker is opgegeven, en een wachtwoord om toegang te krijgen tot de diensten die beschikbaar zijn via de website let-out.se.
De gebruiker kan zijn gebruikersprofiel op de site beheren. Via zijn account kan de Gebruiker:
1. Bekijk de geschiedenis van de gemaakte bestellingen
2. Bewaak de status van de bestelling
3. Wijzigen en aanvullen van de door hem geregistreerde adressen
4. Herhaal een bestelling die al door hem is gedaan
5. Bekijk en wijzig de lijst met "Favoriete" producten
De Gebruikersnaam waarmee de Gebruiker zich registreert geeft geen andere rechten dan die uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld.
De registrar is in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van een rechtspersoon verplicht zijn volledige naam en adres, resp. de naam van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
De gebruiker is verplicht alle zorgvuldigheid te betrachten en de nodige maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om zijn wachtwoord te beschermen, alsook zijn wachtwoord niet aan derden bekend te maken en let-out.se onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van illegale toegang, evenals in geval van waarschijnlijkheid en verdenking daarvan. De gebruiker draagt ​​de verantwoordelijkheid en het risico voor de bescherming van het accountwachtwoord, evenals voor alle handelingen die door hem of door een derde met zijn wachtwoord worden uitgevoerd.

 

V. BESTELLEN

Gebruikers gebruiken de interface van de website let-out.se om verkoopovereenkomsten aan te gaan voor de goederen en diensten die door let-out.se worden aangeboden.
Bij gebrek aan voorraad van een product behoudt “let-out.se” zich het recht voor om de bestelling te weigeren.

Na het selecteren van een of meer goederen die worden aangeboden op de website "let-out.se", moet de gebruiker deze toevoegen aan zijn lijst met te koop aangeboden goederen.
Het is noodzakelijk dat de gebruiker gegevens verstrekt voor de levering en de methode en het tijdstip van betaling van de prijs kiest, en vervolgens de bestelling bevestigt via de interface van de site.
Bij het plaatsen van een bestelling ontvangt de Gebruiker een e-mailbevestiging dat zijn bestelling is geaccepteerd.
Let-out.se heeft het recht om een ​​overeenkomst met een onjuiste Gebruiker te weigeren.
“Let-out.se” heeft het recht om de Gebruiker als onjuist te behandelen in gevallen waarin:
1) er is niet-naleving door de Gebruiker van de Algemene Voorwaarden;
2) onjuiste, arrogante of onbeschofte behandeling van let-out.se-vertegenwoordigers is vastgesteld
3) misbruik van “Let-out.se” door de Gebruiker is vastgesteld.

 

VI. HOE EEN BESTELLING TE MAKEN

Bestellingen worden 24 uur per dag, 7 dagen per week op de site geaccepteerd, ook in het weekend en op feestdagen. Om een ​​bestelling via de site te kunnen genereren, is het verplicht om een ​​gebruikersprofiel te registreren. De bestelling van een door de consument opgegeven product(en) gebeurt op verschillende manieren:
– bestellen via de site – u kunt een bestelling plaatsen via de site als u gebruik maakt van de knop “Toevoegen aan winkelwagen”, die naast elk beschikbaar product staat. Deze knop voegt het geselecteerde product toe aan de winkelwagen, waarna de gebruiker de mogelijkheid heeft om er meer producten in toe te voegen of de bestelling verder af te ronden. Na voltooiing van de bestelling heeft de consument de mogelijkheid om de producten die hij heeft besloten te kopen, hun prijzen en het uiteindelijke te betalen bedrag te bekijken, en om te profiteren van extra kortingen als hij een kortingsbon of andere actiecode heeft. De gebruiker kan de bestelling afronden met een reeds geregistreerd gebruikersprofiel, een nieuw profiel registreren of gewoon de vereiste gegevens voor de betaler en ontvanger van de zending invullen: namen, e-mail, telefoon, adres en de betaalmethode kiezen. Na het afronden van de bestelling en het verzenden van het verzoek dat op deze manier is gedaan, wordt een bevestiging met de registratie van de ingevoerde gegevens naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. Voor elke fase van de orderverwerking (bevestiging van beschikbaarheid, verzending, enz.) wordt de gebruiker door een operator per e-mail of telefoon op de hoogte gebracht, aangezien de status van de huidige en eerdere bestellingen de gebruiker kan volgen vanuit zijn gebruikersprofiel in www.let-out.se.
Bestellingen en vragen van klanten worden tijdens kantooruren verwerkt door operators van let-out.se.
Alle afbeeldingen en productbeschrijvingen op de let-out.se website zijn indicatief, informatief en onder voorbehoud van wijzigingen door let-out.se.
let-out.se is niet verantwoordelijk voor de fabrieksverpakking van de producten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot - geen cellulose, hologramstickers en andere wijzigingen aan de verpakking of het ontwerp gemaakt door de respectieve fabrikant).
Alle prijzen, inclusief actieprijzen, zijn geldig totdat ze worden gewijzigd door let-out.se of de respectievelijke fabrikant of het product uit de verkoop wordt genomen of uitverkocht is. Een dergelijke wijziging wordt weergegeven op de site www.let-out.se.
Kortingen kunnen niet worden gecombineerd en toegevoegd.

 

VII. GESCHENKEN BIJ AANKOOP

Naar het exclusieve en exclusieve oordeel van let-out.se kan een geschenk aan de bestelling worden toegevoegd. Het cadeau voor elke individuele bestelling kan verschillen, afhankelijk van de huidige promoties. Let-out.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen en aanpassingen aan de aangeboden geschenken aan te brengen, afhankelijk van het type lopende actie.

 

VIII. BESTEL PRIJS

(1) De prijzen van de aangeboden goederen zijn die vermeld op de website van "let-out.se" op het moment van het plaatsen van een bestelling. Prijzen zijn in EUR.
De prijzen van de goederen zijn inclusief btw, in de gevallen waarin het in rekening brengen ervan wordt overwogen.
"Let-out.se" behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving de prijzen van goederen die op de site worden aangeboden te wijzigen, en dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen. De prijswijziging is geldig voor consumenten vanaf het moment dat deze op de website wordt aangekondigd www.let-out.se
(2) "let-out.se" kan kortingen geven voor goederen die op de site worden aangeboden in overeenstemming met de Bulgaarse wet en regels bepaald door "let-out.se". De regels die van toepassing zijn op dergelijke kortingen zijn beschikbaar op de plaats waar de korting wordt weergegeven. Kortingen kunnen in verschillende vormen worden verstrekt (bijv. promoties, loyaliteitskortingen die afzonderlijk, willekeurig of als resultaat van een prijsvraag of klantenonderzoek worden verstrekt).
Verschillende soorten kortingen kunnen niet worden gecombineerd bij het bestellen en kopen van hetzelfde product.

 

IX. PROBLEMEN BIJ HET MAKEN VAN EEN BESTELLING

De uitvoering van uw bestelling kan om een ​​van de volgende redenen worden belemmerd:
1. Een of alle bestelde goederen zijn niet beschikbaar - in dit geval nemen we zo snel mogelijk contact met u op.
2. Er heeft geen betaling (vertraging in betaling) plaatsgevonden door de consument.
3. De gebruiker heeft een onjuist of onvolledig afleveradres opgegeven.
4. Ontbreken van een actueel telefoonnummer.
5. Technisch probleem
In geval van problemen met de levering door onze schuld, zijn alle bijkomende kosten voor het verzenden of ontvangen van de goederen voor rekening van let-out.se. In alle andere gevallen is de daaropvolgende verzending van de zending voor rekening van de gebruiker.
Wanneer de Gebruiker een product retourneert met recht op restitutie van het betaalde bedrag om welke reden dan ook, wordt de prijs waarvoor restitutie geldt, verminderd met de waarde van de korting die op het product is toegepast en wordt alleen het daadwerkelijk betaalde bedrag gerestitueerd.

 

X. BETAALMETHODEN

(1) De gebruiker kan de prijs van de bestelde goederen betalen met behulp van een van de opties die op de website worden vermeld.

 1. Betalen via een virtuele betaalautomaat (met kaart): Om met een bankkaart te kunnen betalen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  – de bankbetaalkaart moet de mogelijkheid bieden om transacties via de kaart op internet uit te voeren;
  Bij betaling met bankkaart (credit of debet):
  – er wordt een betalingspagina geopend van de bank die het bedrijf bedient
  – op de betaalpagina moet de Gebruiker de gegevens invoeren op de kaart waarmee hij de betaling zal uitvoeren:
  * In verband met betaling per bankbetaalkaart (credit of debet), dient de Gebruiker rekening te houden met het volgende:
  – Na voltooiing van de bestelling van goederen / goederen in de online winkel, bevestigt de gebruiker dat hij een geautoriseerde gebruiker is van de gebruikte creditcard / betaalpas - dwz dat hij de legitieme kaarthouder is op grond van een contract met de uitgevende bank of dat hij uitdrukkelijk geautoriseerd door de rechtmatige kaarthouder om de kaart te gebruiken.
  – Alle houders van een creditcard/betaalpas zijn onderworpen aan verificatie en autorisatiecontroles door de kaartuitgever; in geval van weigering door de uitgever om de betaling van de prijs van de bestelde goederen aan de Vennootschap goed te keuren, heeft deze laatste niet plaatsgevonden.
  – De transactievaluta voor betaling met kaartbetaling is in euro (EUR).
  Als de Gebruiker een betaalmethode kiest waarbij een externe betalingsdienstaanbieder betrokken is, kan de Gebruiker gebonden zijn aan de algemene voorwaarden en/of vergoedingen van die derde partij.
  Let-out.se is niet verantwoordelijk als een betaalmethode waarbij een derde betalingsdienstaanbieder is betrokken niet beschikbaar is of anderszins niet werkt om redenen die niet aan let-out.se kunnen worden toegeschreven”.

 

XI. WEIGERING VAN BESTELLING EN RETOURZENDING VAN GOEDEREN

(1) De consument heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, zonder betaling van schadevergoeding of boete binnen 14 dagen vanaf de datum van aanvaarding van de goederen door de consument of een derde partij namens de consument.
Om zijn recht onder deze clausule uit te oefenen, moet de gebruiker "let-out.se" ondubbelzinnig op de hoogte stellen van zijn beslissing om het contract te herroepen, door de goederen die hij wenst terug te sturen, te individualiseren door alle details van de bestelling en levering te verstrekken, inclusief , maar niet beperkt tot: de inhoud en waarde van de bestelling, gegevens van de persoon die de bestelling heeft geplaatst, gegevens van de persoon die de levering heeft geaccepteerd en de datum van levering.
Let-out.se publiceert op haar website een formulier voor het uitoefenen van het herroepingsrecht. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, geeft let-out.se de gebruiker de keuze om het standaardformulier voor herroeping of een ander ondubbelzinnig verzoek in te vullen en elektronisch te verzenden via de website. In deze gevallen stuurt let-out.se de gebruiker onmiddellijk een ontvangstbevestiging van de weigering op een duurzame gegevensdrager.
– voor geregistreerde gebruikers

– papieren retourformulier

De producten worden geleverd vanuit ons magazijn in Bulgarije of vanuit magazijnen van aannemers waarmee we samenwerken uit andere EU-lidstaten. Bij het retourneren of vervangen van een product draagt ​​de klant op eigen kosten de reiskosten naar het door ons opgegeven kantoor van Econ.

In overeenstemming met de bepalingen van art. 55 van de CPA is de consument verplicht de ontvangen goederen, hun kwaliteit en veiligheid tot het moment van terugzending op te slaan op www.let-out.se . in de vorm waarin ze zijn ontvangen.
De consument is verplicht de goederen op eigen kosten samen met het ontvangstbewijs en/of de factuur te retourneren aan “let-out.se” of aan een door “let-out.se” gemachtigde persoon binnen 14 dagen na de datum waarop de gebruiker gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht.
Bij terugkomst moeten de goederen in hun originele verpakking zitten, zonder gebruikssporen of handelsverstoring (bv. gescheurde verpakking, cellulose, verwijderde etiketten, ontbrekende onderdelen, enz.) en vergezeld zijn van alle begeleidende documenten – ontvangstbewijs en/of factuur, garantiekaart, gebruiksaanwijzing, enz.
Bij het terugzenden van de goederen verbindt de consument zich ertoe om alle geschenken die hij met de bestelde goederen heeft ontvangen, terug te sturen, in het geval ze worden verzonden met "let-out.se.
Klachten voor beschadigde zending worden ingediend op het moment van ontvangst van de zending en in aanwezigheid van een koerier, zoals aangegeven door een aantekening in de vrachtbrief en ter plaatse ingevulde verklaring van bevindingen in tweevoud. De opgave van bevindingen is verplicht voor de geldigheid van de door de verzekering gedekte schade en gebreken. De klant, of de ontvanger van de zending, is verplicht om een ​​kopie van het protocol op te vragen en deze kopie bij het invullen van een retourverzoek bij te voegen.
Let-out.se kan naar eigen goeddunken de terugbetaling uitstellen totdat de goederen zijn teruggestuurd of totdat het bewijs is geleverd dat de goederen zijn teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. vroeg.
In het geval dat de Gebruiker zijn verplichting om de goederen terug te sturen niet binnen de bovengenoemde termijn nakomt, zonder "let-out.se" van enige vertraging op de hoogte te stellen en zonder een geldige reden hiervoor op te geven, wordt hij geacht zijn verklaring voor het uitoefenen van de herroeping van het contract.
Wanneer "let-out.se" kosten heeft gemaakt in verband met de uitvoering van het contract en de gebruiker zich terugtrekt uit het contract, heeft "let-out.se" het recht om het relevante bedrag voor de gemaakte kosten in te houden of de betaling ervan te eisen .
(2) De consument heeft geen recht op herroeping van de overeenkomst als deze betrekking hebben op:
1. voor de levering van goederen, op bestelling van de consument of volgens zijn individuele wensen
2. voor levering van verzegelde goederen, die na levering zijn bedrukt en/of getest en niet kunnen worden geretourneerd vanwege redenen die verband houden met hygiëne of gezondheidsbescherming
“Let-out.se” betaalt de Gebruiker de prijs terug die hij heeft betaald voor de geretourneerde goederen.
De transportkosten voor het terugzenden van de goederen van de klant naar let-out.se zijn voor rekening van de Gebruiker.
Wanneer de door de gebruiker ontvangen goederen niet voldoen aan de op de pagina van de online winkel vermelde kenmerken, op geen enkele manier door de gebruiker worden gebruikt en de buitenverpakking niet hebben beschadigd, zijn de kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van
www.let-out.se . In dit geval moet de klant de goederen naar ons terugsturen via een koeriersbedrijf waarmee we samenwerken, met vermelding van het ontvangende bedrijf Dilis AMS Ltd., onder contract.
Op verzoek tot terugzending van goederen (overeenkomend met de kenmerken gespecificeerd op de pagina van de online winkel), is het transport voor rekening van de Gebruiker.
“let-out.se” betaalt binnen 3 werkdagen het volledige bedrag terug dat door de consument van de geretourneerde goederen is betaald op de creditcard / bankpas van de consument waarmee de goederen zijn betaald.

 

XII. GARANTIES EN KLACHTEN

(1) De consument heeft het recht om elke discrepantie van de goederen met de overeengekomen / bestelde goederen te claimen, wanneer na levering afwijkingen worden geconstateerd met de koopovereenkomst.
"Let-out.se" is niet verantwoordelijk voor kleurverschillen als gevolg van natuurlijke verschillen in kleurweergave van verschillende monitormodellen.
Alle goederen die onder de garantieservice vallen, gaan vergezeld van de nodige documenten met informatie over de garantieperiode (volgens de Bulgaarse wetgeving), de voorwaarden en de plaats van de garantieservice.
De consument kan de overeenstemming van het consumentenproduct met de overeenkomst tot verkoop niet betwisten, wanneer hij op het moment van het sluiten van de overeenkomst wist of niet onwetend kon zijn van de non-conformiteit.
(2) De consument heeft het recht om een ​​klacht in te dienen tegen de goederen, ongeacht of de fabrikant of de handelaar een garantie voor de goederen heeft verstrekt.
Wanneer aan de claim wordt voldaan door het product te vervangen door een ander die overeenkomt met het overeengekomen product, behoudt “let-out.se” de originele garantievoorwaarden voor de consument.
(3) Bij het indienen van een claim voor goederen kan de consument eisen dat het betaalde bedrag wordt terugbetaald, dat de goederen worden vervangen door een ander die overeenkomt met de overeengekomen prijs, of dat deze in mindering wordt gebracht op de prijs.
(4) De klacht moet schriftelijk worden ingediend via de aangegeven e-mail of per post, gericht aan het adres van het bedrijf. “Let-out.se” biedt op haar website toegang tot een klachtenformulier. Klachten kunnen ook worden ingediend op het adres van het kantoor van de handelaar. Het recht om de plaats van de klacht te kiezen behoort volledig toe aan de consument.

Downloaden: Klachtenformulier
De klant dient duidelijke, volledige en ondubbelzinnige informatie over de zaak schriftelijk en binnen de wettelijke termijn voor het indienen van een klacht te verstrekken aan het e-mailadres: info@let-out.se.
Bij het indienen van een klacht geeft de gebruiker het onderwerp van de klacht aan, zijn voorkeursmanier om aan de klacht te voldoen, respectievelijk het bedrag van het geclaimde bedrag, en adres, telefoon en e-mailadres. Om de zaak zo snel mogelijk op te lossen, is het raadzaam om (alleen als de zaak een specifiek product(en) betreft) fotomateriaal bij te voegen. Zodra de zaak is beoordeeld en verwerkt, ontvangt u een schriftelijke reactie op het e-mailadres van waaruit de klacht is ingediend (let-out.se is niet verantwoordelijk voor problemen buiten onze controle om het bericht binnen de wettelijke termijn te ontvangen ).
Bij het indienen van een klacht dient de consument tevens de bescheiden bij te voegen waarop de klacht is gebaseerd, te weten:
1. kassabon en/of factuur van de aankoop; evenals protocollen, akten of andere documenten waaruit de niet-conformiteit van de goederen met het overeengekomen blijkt; overige stukken waaruit de vordering op grond en bedrag blijkt.
(5) De klacht van een consumptiegoed kan worden ingediend tot twee jaar vanaf de levering van het goed, maar niet later dan twee maanden vanaf de vaststelling van de non-conformiteit met de overeengekomen. De termijn loopt af gedurende de tijd die nodig is voor het herstel van de consumptiegoederen of voor het bereiken van een akkoord tussen de verkoper en de consument om het geschil op te lossen.
(6) Als "let-out.se" een commerciële garantie voor de goederen heeft verstrekt en de garantietermijn langer is dan de termijnen voor het indienen van de claim onder par. 5, kan de claim worden ingediend tot het verstrijken van de commerciële garantie.
Het indienen van een klacht is geen belemmering voor het indienen van een claim.

(7) 'let-out.se' houdt een klachtenregister bij. Op het door hem opgegeven e-mailadres wordt aan de Gebruiker een document gestuurd waarin het nummer van de vordering uit het register en het soort goederen worden vermeld. Wanneer “let-out.se” aan de klacht voldoet, vaardigt zij een daartoe strekkende akte uit, die in tweevoud wordt opgesteld en waarvan één exemplaar aan de Gebruiker moet worden bezorgd.
(8) "let-out.se" in geval van een geldige klacht brengt de goederen in overeenstemming met het verkoopcontract binnen een maand na het indienen van de klacht door de gebruiker.
Indien de goederen niet worden gerepareerd na het verstrijken van de termijn in het vorige lid, heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden en het betaalde bedrag terug te betalen of om vermindering van de prijs van consumptiegoederen te vragen op grond van art. 114 van de CPA.
Het in overeenstemming met de koopovereenkomst brengen van de consumptiegoederen is voor de Gebruiker kosteloos. Hij is geen kosten verschuldigd voor de verzending van consumptiegoederen of voor materialen en arbeid in verband met de reparatie ervan en ondervindt geen significante ongemakken.
(9) In geval van niet-naleving van de consumptiegoederen met de koopovereenkomst en wanneer de consument niet tevreden is met de oplossing van de klacht, heeft hij het recht om te kiezen tussen een van de volgende opties:
1. ontbinding van de overeenkomst en restitutie van het door hem betaalde bedrag; Prijsverlaging.
De consument kan geen aanspraak maken op terugbetaling of vermindering van de prijs van de goederen wanneer de handelaar ermee instemt het consumentenproduct te vervangen door een nieuw product of het product te herstellen binnen een maand na de klacht van de consument.
De handelaar is verplicht aan een verzoek tot ontbinding van de overeenkomst te voldoen en het door de consument betaalde bedrag terug te betalen, wanneer na drie klachten van consumenten door hetzelfde product te repareren, binnen de garantietermijn, opnieuw een niet-nakoming van de goederen met de koopovereenkomst.
De consument kan geen aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst als de non-conformiteit van het consumentenproduct met de overeenkomst onbeduidend is.
XIII. INTELLECTUEEL EIGENDOM

(1) De intellectuele eigendomsrechten op alle materialen en bronnen op de website van "let-out.se" (inclusief beschikbare databases) zijn onderworpen aan bescherming onder de Copyright and Related Rights Act, behoren tot "let-out .se" of aan de respectieve persoon die het gebruiksrecht "let-out.se" heeft overgedragen en niet mag worden gebruikt in strijd met de toepasselijke wetgeving. Bij het kopiëren of reproduceren van informatie buiten het toegestane, evenals bij elke andere schending van intellectuele eigendomsrechten op de bronnen van "let-out.se", heeft "let-out.se" het recht om vergoeding van directe en indirecte schade te vorderen volledig.
Behalve zoals uitdrukkelijk overeengekomen, mag de Gebruiker de informatiebronnen die op de website van "let-out.se" zijn gepubliceerd, niet reproduceren, wijzigen, verwijderen, publiceren, distribueren of anderszins verspreiden.
(2) "let-out.se" verbindt zich ertoe de nodige zorg te besteden om de gebruiker de mogelijkheid te bieden voor normale toegang tot de aangeboden diensten. Let-out.se behoudt zich het recht voor om de toegang tot de aangeboden diensten op te schorten. Let-out.se heeft het recht, maar niet de plicht, om naar eigen goeddunken informatiebronnen en materialen die op haar website zijn gepubliceerd, te verwijderen.

 

XIV. BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

Let-out.se heeft het recht om naar eigen goeddunken, zonder ingebrekestelling, de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, indien zij van oordeel is dat de geleverde diensten worden gebruikt in strijd met deze algemene voorwaarden, de wetgeving van de Republiek Bulgarije en/of algemeen aanvaarde morele normen.
Behalve in de gevallen voorzien in deze Algemene Voorwaarden, wordt het contract tussen de partijen beëindigd bij beëindiging van de activiteit van "let-out.se" of beëindiging van het onderhoud van haar website.
Naast de bovenstaande gevallen kan elke partij deze Overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van één week aan de andere Partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
De schriftelijke vorm van het contract wordt geacht te zijn nageleefd door het verzenden van een e-mail, het indrukken van een elektronische knop op een pagina met inhoud die is ingevuld of geselecteerd door de Gebruiker of het markeren in een veld (selectievakje) op de website, enz. soortgelijk voor zover de verklaring technisch zodanig is vastgelegd dat deze kan worden gereproduceerd.

 

XV. LEVERING

Opzeggen voor bestellingen gedaan met een betaalautomaat is gratis.
De levering van de bestelde goederen wordt uitgevoerd per koerier naar het door de gebruiker opgegeven kantoor of afleveradres op het grondgebied van Europa.

Alvorens de bestelde goederen te verzenden, heeft let-out.se het recht om contact op te nemen met de Gebruiker op het door hem opgegeven telefoonnummer om de details van de bestelling en / of levering te verduidelijken.

“Dilis AMS” is niet verantwoordelijk voor het niet uitvoeren van een bestelling in gevallen waarin de Gebruiker onjuiste, onvolledige en/of onnauwkeurige persoonsgegevens heeft verstrekt, inclusief wanneer hij een onvolledig, onjuist of fictief adres of telefoonnummer heeft verstrekt.
De levertijd is van 2 tot 10 werkdagen voor bestellingen die voor 11:00 uur zijn geplaatst. In uitzonderlijke omstandigheden behoudt Dilis AMC zich het recht voor de leveringstermijn te verlengen door de Gebruiker hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

De producten worden geleverd vanuit ons magazijn in Bulgarije of vanuit magazijnen van aannemers waarmee we samenwerken uit andere EU-lidstaten. Bij het retourneren of vervangen van een product draagt ​​de klant op eigen kosten de reiskosten naar het door ons opgegeven kantoor van Econ.

 

XVI. ONGELDIGHEIDSCLAUSULE

Partijen verklaren dat in het geval dat een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, dit niet de gehele overeenkomst of andere delen daarvan ongeldig maakt. De nietige clausule zal worden vervangen door de dwingende normen van de wet of de gevestigde praktijk.

 

XVII. AUTORITEITEN DIE DE ACTIVITEIT REGELGEVEN

De instanties die de activiteit van let-out.se reguleren zijn de Consumer Protection Commission / CPC / en de Personal Data Protection Commission (CPDP), met de volgende coördinaten:
Over de CPC: • Website: https://kzp.bg/kontakti tel: 0700 111 22 e-mail: info@kzp.bg adres: Sofia, Slaveykov Square, №4A, fl. 3, 4 en 6
Over CPDP: • Website: https://www.cpdp.bg/ tel: 02 / 91-53-518 e-mail: kzld@cpdp.bg adres: Sofia 1592, bul. „Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2

 

XVIII. GESCHILLEN

Consumenten kunnen gebruikmaken van het European Online Dispute Resolution Platform (ODR), dat beschikbaar is op / https://ec.europa.eu/odr / – een enkelvoudig toegangsportaal waarmee EU-consumenten en -handelaren geschillen tussen hen kunnen beslechten. .
Alternatieve geschillenbeslechting (ADR) tussen consumenten en handelaren is een buitengerechtelijke bemiddeling op vrijwillige basis.
De Gemengde Verzoeningscommissies helpen bij het bereiken van overeenstemming tussen consumenten en handelaren in geschillen over contracten voor de verkoop van goederen en het verlenen van diensten.
De gezamenlijke bemiddelingscommissies worden bepaald op regionale basis en de algemene bemiddelingscommissie van de consumentenbeschermingscommissie gevestigd in Sofia en het werkgebied in Sofia, district Sofia, is bevoegd om geschillen tussen let-out.se en de Gebruiker. district Kyustendil en district Pernik.
De geconsolideerde lijst van erkende ADR-instanties van de lidstaten van de Europese Unie is te vinden op https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show
Geschillen die niet op een andere manier kunnen worden opgelost, worden doorverwezen voor beslechting door de bevoegde Bulgaarse rechtbank.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Uitlaten